Політика конфіденційності

Ваша конфіденційність є дуже важливою для нас. Ми хочемо, щоб Ваше перебування на нашому сайті, по можливості, було максимально приємним та корисним.

Ця Угода визначає умови та правила використання сайту https://it-testing-school.com та додатків до неї (далі - Сайт).

Угода укладається між Користувачем та ПП Поляков Артем Ігорович, запис про державну реєстрацію в ЄДРПОУ 3200511952 (далі - Адміністрація), якому належить Сайт, та регулює способи використання Сайту, його «під доменів», програм, які знаходяться у розпорядженні та управлінні Адміністрації, послуг наданих Адміністрацією завдяки Сайту та програмам.

1. Загальні положення

1.1. Сайт https://it-testing-school.com надає Користувачам певний спектр послуг, включаючи, але не обмежуючись: новинами, інформаційними, довідковими ресурсами, програмами онлайн навчання, платформою для спілкування тощо.

1.2. Послуги надаються Користувачам сайту https://it-testing-school.com відповідно до умов цієї Угоди (далі — Угода).

1.3. Використання Сайту свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди та її згоду з усіма її умовами.

1.4. Використовувати Сайт та програми дозволено лише особі, яка прийняла всі умови цієї Угоди.

1.5. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитись з умовами цієї Угоди перед використанням Сайту та програм.

1.6. Особа, яка не погоджується з умовами цієї Угоди (повністю або частково), не може бути Користувачем Сайту. Такій особі забороняється використовувати Сайт або програми, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті та будь-які послуги, що надаються в рамках Сайту та програм.

1.7. Умови, визначені цією Угодою, поширюються на всіх Користувачів Сайту.

1.8. Ця Угода є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Відвідуючи наш Сайт та працюючи з його змістом, Ви повністю приймаєте умови цієї Угоди, підтверджуєте своє ознайомлення з ними та приймаєте на себе зобов'язання щодо їх дотримання.

2. Визначення термінів:

2.1. Адміністрація (власник Сайту) - виконує певні адміністративні функції щодо відстеження працездатності Сайту, сервера, на якому знаходиться Сайт, обладнання та програм Сайту, займається «розвитком» Сайту, веде статистику відвідуваності, виконує обов'язки контент-менеджера, стежить за своєчасним оновленням інформації.

2.2. Користувач – особа, яка користується Сайтом. Користувачі можуть бути як зареєстрованими, так і незареєстрованими на сайті. Користувачі реєструються на Сайті для отримання додаткових послуг.

2.3. Угода користувача — ця Угода, а також всі наступні зміни та доповнення до неї.

2.4. Налаштування — набір персональних налаштувань Користувача, визначених на його розсуд при реєстрації на Сайті або під час подальшої зміни налаштувань, що дозволяє Користувачам керувати своїм логіном, паролем, контактною інформацією, а також видаленням свого Особистого кабінету.

2.5. Інформація на Сайті — будь-яка інформація, розміщена на Сайті, що включає відомості про дані незалежно від форми їх подання, результати (об'єкти) інтелектуальної діяльності, а також інші дані, відповідно до законодавства України. Використання інформації на Сайті будь-якими способами допускається лише за умови дотримання обмежень, встановлених чинним законодавством України та цією Угодою.

2.6. Інформаційні повідомлення – будь-яка інформація, яка не суперечить законодавству України, яка може надаватися Користувачам виключно з метою інформування та/або навчання.

2.7. Сайт — веб-сторінка, доступна в мережі Інтернет, є сукупністю об'єктів інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: програмне забезпечення (комп'ютерні програми), графічний дизайн, бази даних, інформацію в текстовій, графічній, звуковій та будь-якій іншій формі, розташованих у доменній зоні: https://it-testing-school.com.

2.8. Використання Сайту – дозволене цією Угодою використання Сайту за функціональним та цільовим призначенням, зокрема, завантаження сторінок Сайту, використання його ресурсів та сервісів.

2.9. Цільове використання сайту – отримання навчальної та довідкової інформації, участь у програмах навчання, метою яких є підвищення рівня знань у сфері інформаційних технологій.

2.10. Реєстрація – безкоштовна, добровільна з боку Користувача процедура, яка полягає у поповненні бази даних Користувачів інформацією про нового Користувача та надання йому права користування додатковими послугами Сайту. Реєстрація здійснюється відповідно до умов цієї Угоди та включає надання Користувачем достовірної інформації про себе.

2.11. Програми (додатки) — програмні продукти, які можуть бути задіяні та використані на Сайті Адміністрацією для повноцінного функціонування Сайту та участі у ньому Користувача.

2.12. Партнери — будь-які фізичні чи юридичні особи, пов'язані з Адміністрацією договірними взаємовідносинами, яким надається право на розміщення на Сайті інформації, що не суперечить законодавству та цілям Сайту, а також чиї Інформаційні повідомлення (включаючи Інформаційні повідомлення, оприлюднені від їхнього імені або в їх інтересах) можуть демонструватися та/або вирушати Користувачам.

2.13. Дані авторизації - логін та пароль користувача, необхідні для ідентифікації користувача при використанні Сайту або Програм та доступу до персональної інформації (зокрема, для доступу до Особистого кабінету користувача) та/або додаткових можливостей.

2.14. Навчання — добровільна оплачувана участь Користувача у програмі онлайн навчання за вибраним курсом навчання, доступним Користувачеві через Сайт.

2.15. Cookie — фрагмент даних, згенерований Сайтом та збережений у комп'ютері (браузері) Користувача у вигляді одного або кількох файлів. Cookie не містять персональних даних та можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

3. Предмет Угоди

3.1. Адміністрація дозволяє Користувачам переглядати та завантажувати інформацію з Сайту виключно в навчальних та інформаційних цілях з метою особистого некомерційного використання.

3.2. Забороняється змінювати матеріали Сайту або розповсюджувати їх з будь-якою метою, що не передбачена цією Угодою.

3.3. Будь-яке використання інформації з Сайту на інших сайтах, ресурсах чи комп'ютерних мережах забороняється.

3.4. Інформація та послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, надаються лише в навчальних та інформаційних цілях, якщо інше не передбачено цією Угодою.

3.5. Інформація та послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, можуть використовуватись Користувачем у професійній діяльності, з метою надання консультацій та/або послуг у галузі інформаційних технологій, проте відповідальність за такі послуги та/або консультації або їх наслідки несе виключно Користувач.

3.6. Користувачі відповідають за власну оцінку та власне сприйняття інформації, отриманої з Сайту, та за її використання.

3.7. Користувачі відповідають за дотримання законодавства України при використанні Сайту.

3.8. Сайт може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси третіх осіб. Адміністрація не несе відповідальності за такі веб-сайти та ресурси, зокрема, їх доступність і законність, повноту та коректність поширеної на них інформації.

4. Порядок доступу

4.1. Загальне користування Сайтом є відкритим та доступним та не вимагає реєстрації на Сайті.

4.1.1. Реєстрація на Сайті необхідна для отримання доступу до додаткових послуг (послуг) Сайту.

4.2. Для реєстрації Користувач надає своє ім'я, адресу електронної пошти та номер телефону.

4.3. Користувач гарантує, що його реєстраційні дані є правдивими, точними та актуальними, та зобов'язується негайно оновлювати свою реєстраційну інформацію за її змін.

4.4. Доступ до програм онлайн навчання на Сайті мають лише Користувачі, які сплатили таке навчання та надали Адміністрації додаткову інформацію, яка потрібна для участі в онлайн навчанні.

4.5. Якщо буде встановлено, що Користувач надав недостовірну або неправдиву інформацію, Адміністрація залишає за собою право видалити користувача з курсу без попереднього та подальшого повідомлення Користувача.

4.6. Видалення Адміністрацією Користувача не вимагає надання спеціальних роз'яснень з боку Адміністрації та не вимагає згоди користувача.

4.7. Адміністрація має право на власний розсуд обмежувати доступ Користувачів до окремих розділів сайту, а також обмежувати можливості використання Сайту.

5. Права та обов'язки Користувачів та Адміністрації

5.1. Користувач та Адміністрація при використанні Сайту зобов'язуються дотримуватись чинного законодавства України та умов цієї Угоди.

5.2. Адміністрація має право без попередження робити будь-які такі дії:
- записувати або попередньо переглядати матеріали для Користувачів у межах Сайту;
- вивчати статистику користування Сайтом;
- зупиняти та обмежувати доступ Користувача, який порушив умови використання Сайту;
- визначати наповнення Сайту, інформацію, що міститься на Сайті, послуги, що надаються Користувачам;
- надавати платні та безкоштовні послуги Користувачам;
- вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку;
- змінювати вартість та види послуг, строки їхньої дії;
- видаляти анонімні коментарі та повідомлення

5.3. Адміністрація зобов'язується:
- всіляко сприяти розміщенню на Сайті достовірної та актуальної інформації;
- забезпечити таємницю повідомлень та дотримання конфіденційності інформації про Користувачів Сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
- бути неупередженим у прийнятті рішень щодо Користувачів;
підтримувати Сайт у робочому стані;
- у разі надання персональних даних Користувачем відповідно до вимог законодавства України та умов використання Сайту дотримуватись правомірності їх використання.

6. Відмова від гарантій

6.1. Адміністрація не може гарантувати достовірність, правильність, точність, детальність, повноту інформації, розміщеної на Сайті третіми особами, партнерами, іншими Користувачами та не несе відповідальності за розміщення такої інформації.

6.2. Адміністрація не гарантує, що будь-яка інформація, послуги на Сайті відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачем результат.

6.3. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами та третіми особами за можливі наслідки використання ними Сайту.

6.4. Користувачі погоджуються з тим, що використовують Сайт на свій ризик та під свою відповідальність.

6.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи втрату грошей, зв'язків, репутації, потенційного прибутку, інших нематеріальних втрат, будь-яких спеціальних або непрямих збитків) заподіяних, включаючи, але не обмежуючись внаслідок:
- нерозуміння Користувачем порядку використання Сайту, інформації на ньому, трактування інформації на власний розсуд або неможливості використовувати Сайт у повній мірі;
- помилок чи неточностей у контенті;
- затримок, збоїв, помилок, неточностей будь-якого роду послуг на Сайті;
- дій чи бездіяльності будь-яких осіб.

6.6. Адміністрація також не несе відповідальності за шкоду, заподіяну комп'ютерному обладнанню або іншому майну Користувача, а також за можливе зараження їх вірусами, втрату даних в результаті відвідування Сайту, користування Сайтом та інформацією, завантаження Користувачем інформації, та не несе зобов'язань у зв'язку з перерахованим вище.

6.7. Адміністрація залишає за собою право припинити роботу Сайту в будь-який момент без попередження та не несе у зв'язку з цим будь-яких зобов'язань.

7. Права інтелектуальної власності

7.1. Усі права на Сайт належать Адміністрації.

7.2. Сторони домовилися, що всі інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики та прийоми у будь-якому форматі (зображення, відео, логотипи, графіка, звуки тощо), які стали відомі Користувачеві у зв'язку з використанням Сайту, захищені авторським. правом.

7.3. Сторони домовилися, що на всі об'єкти інтелектуальної власності, усі якісь виняткові майнові права в повному обсязі належать Адміністрації з моменту створення таких об'єктів.

7.4. Адміністрація також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть належати іншим особам на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.5. Адміністрація надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкликану, без права субліцензування, ліцензію на використання об'єктів права інтелектуальної власності з метою виконання умов цієї Угоди. Адміністрація не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти і не надає дозволу на їх використання з метою інших, ніж визначених цією Угодою.

8. Конфіденційність

8.1. У разі, якщо під час використання Сайту Користувачеві якимось чином стала відома інформація щодо Адміністрації, інших користувачів, партнерів, третіх осіб, яка згідно із законодавством України, належить до конфіденційної та/або комерційної таємниці, Користувачеві заборонено зберігати, використовувати та розповсюджувати таку інформацію.

8.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що, розміщуючи на Сайті інформацію, щодо якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

9. Інші умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Угоди. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди.

9.2. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.

9.3. Використовуючи послуги або Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди у редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

9.4. Користувач надає Адміністрації право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги чи інформацію рекламного характеру.

9.5. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди залишатимуться чинними.

9.5. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди залишатимуться чинними.

9.6. Відмова кожної із Сторін від будь-якого положення чи умови цієї Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення чи умови.

9.7. Сайт надається Адміністрацією у вигляді "як є". Адміністрація не гарантує відповідність Сайту цілям та очікуванням Користувача, його безперебійну та безпомилкову роботу.

9.8. Адміністрація може у будь-який момент без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за цією Угодою третій стороні.

9.9. До цієї Угоди та до правовідносин між Адміністрацією та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна Сторона безперечно погоджується, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, суперечок чи розбіжностей щодо Угоди та використання Сайту.